Algemene voorwaarden
 • I. Inleidende bepalingen

  1. Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen de bezoeker (de Gebruiker) van de test-my-iq.com/iq-test-365.com (hierna de Server genoemd) en het bedrijf WebMedia Online, s.r.o. (hierna de Verschaffer genoemd), gevestigd te K Horoměřicům 1184/41, 16500 Praha 6 , ondernemingsnummer 24260924.
  2. Deze voorwaarden bepalen de rechtsverhoudingen en zijn van kracht wanneer een Gebruiker één van de tests uitvoert op de Server en de vergoeding verstuurt voor het ontvangen van de testresultaten.
  3. Door een vergoeding te betalen om het resultaat van de test te kennen, aanvaardt de Gebruiker deze Voorwaarden.
 • II. Basisinformatie

  1. Het intelligentiequotiënt - kortweg IQ, is een score die wordt gebruikt om de resultaten van gestandaardiseerde IQ-tests weer te geven om de menselijke intelligentie te beschrijven met betrekking tot andere bevolkingsgroepen.
  2. Identificatiecode van de IQ test - elke test heeft zijn unieke identificatiecode. Er wordt een identificatiecode aangemaakt na het uitvoeren van de IQ-test. De code is er voor klachten en eender welke verdere bevindingen wat betreft de testresultaten.
 • III. Rechten en verplichtingen van de Gebruiker

  1. De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om via e-mail of telefoon de Verschaffer te contacteren en hem te vragen zijn persoonlijke gegevens uit de databank te wissen. Deze handeling zal binnen de drie dagen worden uitgevoerd.
  2. De Gebruiker aanvaardt dat de website niet permanent toegankelijk kan zijn, in het bijzonder in het kader van het onderhoud van de noodzakelijke hardware en software.
 • IV. Rechten en verplichtingen van de Verschaffer

  1. De Verschaffer is niet aansprakelijk voor de onderbreking van of voor verminderde dienstverlening wegens handelingen van derden, overmacht of storingen in de uitrusting van andere leveranciers (bijv. uitvallen van de stroom, telecommunicatieverbindingen enz.).
  2. Nadat de test en de betaling werden uitgevoerd, is de Verschaffer verplicht om de resultaten van de tests uitgevoerd door de Gebruiker bekend te maken, met name het intelligentiequotiënt, en moet het mogelijk zijn om certificaten in PDF-formaat te maken. Het certificaat dient de naam en het intelligentiequotiënt te bevatten van de Gebruiker.
  3. De Verschaffer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de implementatie en evaluatie van de IQ-tests. De Gebruiker aanvaardt in het bijzonder dat het resultaat van de IQ-tests indicatief is en dat andere IQ-tests een ander resultaat kunnen opleveren.
 • V. Privacybeleid

  1. De Verschaffer verklaart dat hij geen persoonlijke gegevens verzamelt van de gebruikers van de IQ-test. De naam en voornaam van de Gebruiker worden enkel gebruikt om het certificaat af te drukken en worden niet opgeslagen.
 • VI. Betalingsvoorwaarden

  1. Om de testresultaten te krijgen, dient de Gebruiker een Vergoeding te betalen aan de Verschaffer: België – 4 EUR incl. btw (de prijs wordt toegevoegd aan de telefoonrekening of in mindering gebracht van de prepaid kaart).
  2. De vergoeding kan worden betaald via sms Premium services Fortumo, hoofdzetel - Ülikoooli 6a, 51003, Tartu, Estland - binnen de 60 dagen na uitvoering van de IQ-test. Als de betaling binnen deze periode niet werd ontvangen, vervallen de rechten van de Gebruiker om de resultaten van de IQ-test te kennen. De Gebruiker kan in deze periode de resultaten van zijn test te weten komen in de sectie "Naar de testresultaten". Hij dient hiervoor de identificatiecode van de IQ-test in te voeren.
 • VII. Slotbepalingen

  1. Alle inhoud op de Server, de inhoud die de vorm weergeeft (grafisch ontwerp en editing van de Server) en de relevante onderdelen zijn eigendom van de auteur overeenkomstig Wet nr. 121/2000 Coll. De Copyright Act, zoals gewijzigd, en de toepasbare wetten inzake auteursrechten en het gebruik zonder de toestemming van de auteur of eigenaar van de licentie is een inbreuk op het auteursrecht en is strafbaar.
  2. De Verschaffer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker en om het laatste nieuws en de volledige tekst te publiceren op de pagina's van de Server. Een dergelijke bekendmaking van gegevens zal worden opgenomen in een nieuwe versie van de van kracht zijnde Voorwaarden, tenzij de Algemene Voorwaarden een latere datum specificeren.
  3. De Verschaffer is niet verantwoordelijk voor activiteiten of voor de bezoekers van de site en de manier waarop zij deze gebruiken.
  4. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op 11 augustus 2010.
 • VIII. Contactgegevens Verschaffer

  1. WebMedia Online, s.r.o.
   K Horoměřicům 1184/41
   16500 Praha 6
   tel.: +1 205 419 8317