Ελληνικά
Κάντε το τεστ νοημοσύνης
Αποκτήστε το πιστοποιητικό
Δείξτε τα αποτελέσματα σε φίλους
Κάντε το τεστ νοημοσύνης
Αποκτήστε το πιστοποιητικό
Δείξτε τα αποτελέσματα σε φίλους
Ξεκινήστε το τεστ IQ

Το πρώτο επίσημο Πιστοποιητικό IQ

Τα πιο καινούργια τεστ νοημοσύνης ετοιμάζονται από ειδήμονες

Κάθε εξεταζόμενες παραλαμβάνει πιστοποιητικό με το όνομα και τον αριθμό του IQ του

Το τεστ έχει 30 ερωτήσεις και δεν κρατάει πάνω από 30 λεπτά

To receive a certificate with the results a provider fee of 8.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.

Δημοφιλές τεστ εικόνων
Τεστ νοημοσύνης για εγγενή νοημοσύνη

Τεστ, το οποίο δοκιμάζει τις μαθηματικές σας ικανότητες
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη

Συνολικόςαριθμός τεστ
6.537.139 άτομα

Πλήθοςτεστ σήμερα
129 άτομα

Ο σημερινόςυψηλότερος δείκτης νοημοσύνης
161 IQ