България (Български)
Направете IQ тестa
Получете Сертификат
Споделете резултатите с Вашите приятели
Направете IQ тестa
Получете Сертификат
Споделете резултатите с Вашите приятели
Стартирайте IQ тест

Първи сертифициран IQ тест

Най-новите IQ тестове, създадени от специалисти

Всеки преминал теста получава Сертификат с името и IQ резултата си

Тестът има 30 въпроса и отнема максимално 30 минути

To receive a certificate with the results a provider fee of 8.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.

Любим картинен тест
IQ тест за природна интелигентност

Тест, който ще провери вашите математически способности
IQ тест за числена интелигентност

Общ брой тестове
6 529 442 днес

Брой тестове днес
248 днес

Хората с най-високо IQ
161 IQ