-

Koji oblik se uklapa u prazni okvir?

Odaberite svoj odgovor:

Sljedeće