-

Ποιο σχήμα ταιριάζει στο κενό πλαίσιο;

Επιλέξτε την απάντησή σας

Επόμενη