-

Který obrazec se hodí do prázdného políčka?

Vyberte odpověď:

Další otázka